Schoolplaatinbeeld
Albums / Diverse schoolplaten / schoolkaart Vervening in Drente

schoolkaart/schoolplaat  Vervening in Drente Van: R.Prins. Uitg.J.B.Wolters.

Diverse schoolplaten