Schoolplaatinbeeld
Albums / Diverse schoolplaten / In augustus op den dorschvloer br.104 x hg. 74 cm.
Diverse schoolplaten